Ом Намо Нарайяная!


Фонд Пайлот Баба

Благодійний фонд "Пайлот Баба Фундейшн" створений з благословіння Гурудева Пайлота Бабаджі.

Усі матеріальні ресурси та кошти Фонду будуть спрямовані на організацію приїзду в Україну Пайлота Бабаджі. Фонд створений за всіма вимогами законодавства України: має статут, печатку, банківський рахунок та інше. Фонд є Благодійною організацією і не має на меті одержання прибутку.

Для приїзду Бабаджі потрібна певна сума коштів. Коли ця сума буде зібрана, то залишаться тільки організаційні питання пов'язані з його приїздом і перебуванням.

Все має бути прозоро і доступно: починаючи зі збору коштів і закінчуючи приїздом та перебуванням. Головне завдання фонду – це втілення принципів Санатана Дхарми у життя, і допомога Гуру Пайлоту Бабаджі в його місії.

Фонд ставить за мету створити необхідні умови для приїзду учнів і паломників. Ті, хто хочуть прийняти Гуру Дікшу, обов'язково її отримають – з благословіння Пайлота Бабаджі. Також будуть створені гармонійні умови для спілкування з Гуруджі.

"Ми всі Великі Душі" – часто говорить Бабаджі, то ж з великою повагою Фонд ставиться до всіх, хто хоче допомогти або долучитися до збору коштів. Ними можуть бути, як громадяни України так і громадяни інших країн, також може бути допомога юридичних осіб.

Якщо у вас виникли запитання чи пропозиції, зв'яжіться з Фондом за вказаними на сайті контактними даними.


 

КОМАНДА

Амріта (Олександра Куліш)

Засновник та Директор Фонду

Учениця Пайлота Баби, письменник, засновник і головний редактор журналу "Мистецькі грані", власник інтернет-магазину розвитку та творчості "Мистецькі грані"

Фейсбук   +38 098 548 74 44

"Велика удача і нагорода для людини - зустріти свого Учителя. Бо саме Він вкаже шлях, стане її містком до самої себе. Велика радість - можливість допомагати своєму Учителю в досягненні його наміру - пробуджувати душі. Адже, якщо ви готові зустріти свого Гуру, ви обов'язково з ним побачитеся."

Йогі Іша (Юрій Семенчук)

Автор Фонду

Учень Пайлота Бабаджі, йогин, музикант

Фейсбук   +38 068 025 42 48

"Коли я дивлюсь на зоряне небо, то Земля ніби комашка в безмежному Космосі. А коли дивлюсь в середину себе, то Космос, ніби маленька рибина, що пірнула в океан, щезає у Великій Пустоті."

Амріс (Андрій Максимчук)

Координатор Фонду та перекладач

Учень Пайлота Бабаджі, мандрівник, перекладач

Фейсбук   +38 097 866 71 12

"Бабаджі не втомлюється повторювати, що він лише міст на шляху до найважливішої місії людини - пізнання самої себе. Знайти свій "міст" - не менш важливе завдання в житті кожного. Я щасливчик! І якщо є можливість посприяти іншим на цьому шляху, то було б проступком нею не скористатися."

Атманіштха Гірі (Олена Фоменко)

Учасник команди Фонду, адміністратор

Учениця Пайлота Бабаджі, саньясі, масажист

"Учень кармiчно зв'язаний зi своiм Гуру. Робота Гуру не завжди помiтна назовнi, але має дуже глибокi коренi. Гуру, як рятiвний буйок, і якщо мiцно триматися за нього, то ви не потонете. Пайлот Бабаджі – йогин, що прийшов з Гiмалаiв, Майстер, котрий несе людям спасiння, рятівний буйок, що не дасть потонути."


 

СТАТУТ БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ПАЙЛОТ БАБА ФУНДЕЙШН»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 1.1. БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ПАЙЛОТ БАБА ФУНДЕЙШН» (далі за текстом – Фонд) є благодійною організацією у формі благодійного фонду, яка створена для реалізації мети та завдань передбачених цим статутом.
 1.2. Фонд створений та діє згідно з Конституцією України, Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», чинним законодавством, іншими нормативно-правовими актами, що регулюють благодійництво та благодійну діяльність і здійснює свою діяльність відповідно до даних законодавчих актів та цього Статуту.
 1.3. Найменування Фонду українською мовою:
повне – БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ПАЙЛОТ БАБА ФУНДЕЙШН»;
скорочене – БО «БФ «ПАЙЛОТ БАБА ФУНДЕЙШН».
Найменування Фонду російською мовою:
повне – БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ПАЙЛОТ БАБА ФУНДЭЙШН»;
скорочене – БО «БФ «ПАЙЛОТ БАБА ФУНДЭЙШН».
Найменування Фонду англійською мовою:
повне – CHARITY ORGANIZATION “CHARITY FOUNDATION “PILOT BABA FOUNDATION”;
скорочене – CO “CF “ PILOT BABA FOUNDATION”.
 1.4. За організаційно-правовою формою благодійний фонд є благодійною організацією у формі благодійного фонду, що здійснює свою благодійну діяльність на засадах законності, гуманності, спільності інтересів та рівності прав учасників, гласності, добровільності та самоврядування.
 1.5. Фонд створений на необмежений строк.
 1.6. Фонд є неприбутковою організацією. Діяльність Фонду не має на меті отримання прибутку. Кошти та майно Фонду не можуть бути розподілені між учасниками Фонду
 1.7. Фонд набуває статусу юридичної особи з моменту його державної реєстрації у встановленому законом порядку, може мати самостійний баланс, рахунки в банківських установах в національній та іноземній валюті, власну печатку, штампи, бланки та іншу атрибутику, символіку. Символіка реєструється у встановленому законом порядку.
 1.8. Фонд користується всіма правами, що передбачені Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», має право від свого імені укладати угоди, набувати майнові права, виступати позивачем та відповідачем у судах, мати у власності рухоме та нерухоме майно, яке необхідне йому для виконання статутних завдань та організації своєї діяльності.
 1.9. Діяльність Фонду поширюється на всю територію України та на територію інших країн відповідно до законодавства та міжнародних договорів.
 1.10. Діяльність Фонду у вигляді благодійної допомоги має спрямовуватися відповідно до обставин, об’єктивних потреб, згоди її отримувачів та за умови дотримання вимог діючого законодавства України.
 1.11. Місцезнаходження Фонду: 33004, пров. Новий, 2, с. Вересневе, Рівненський район, Рівненська область.
 1.12. Держава та її органи не відповідають по зобов'язанням Фонду, як і Фонд не відповідає по зобов'язанням держави та її органів.

2. ЦІЛІ ТА СФЕРИ БЛАГОДІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДУ
 2.1. Цілями благодійної діяльності Фонду є надання допомоги для сприяння законним інтересам бенефіціарів у сферах благодійної діяльності, визначених цим Статутом, а також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах.
 2.2. Сферами благодійної діяльності Фонду є:
      2.2.1. культура та мистецтво, охорона культурної спадщини;
      2.2.2. освіта;
      2.2.3. охорона здоров’я;
      2.2.4. екологія, охорона довкілля та захист тварин;
      2.2.5. наука і наукові дослідження;
      2.2.6. спорт і фізична культура;
      2.2.7. розвиток міжнародної співпраці України.
 2.3. Благодійний Фонд не має права надавати благодійну допомогу політичним партіям або від імені політичних партій, а також брати участь у виборчій агітації.

3. МЕТА, ВИДИ, ПРЕДМЕТ ТА НАПРЯМИ БЛАГОДІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДУ
 3.1. Фонд створюється з метою здійснення безкорисливої благодійної діяльності в інтересах суспільства або окремих категорій осіб, в сфері культури, духовності та науки. Фонд створено з метою акумуляції матеріальних ресурсів та коштів, що спрямовані на організацію приїзду в Україну Пайлота Бабаджі (Капіл Адвайт) – індійського йогина та відомого у світі пропагандиста загальнолюдських та духовних цінностей для здійснення та реалізації цілей в гуманітарній сфері, що пов’язані з розвитком та вдосконаленням людської природи, розкриттям її психічних, фізичних та духовних якостей.
 3.2. Видами благодійної діяльності Фонду є:
   3.2.1 безоплатна передача у власність бенефіціарів коштів, іншого майна, а також безоплатне відступлення бенефіціарам майнових прав;
      3.2.2. безоплатна передача бенефіціарам права користування та інших речових прав на майно і майнові права;
      3.2.3. безоплатна передача бенефіціарам доходів від майна і майнових прав;
      3.2.4. безоплатне надання послуг та виконання робіт на користь бенефіціарів;
      3.2.5. благодійна спільна діяльність та виконання інших контрактів (договорів) про благодійну діяльність;
      3.2.6. публічний збір благодійних пожертв;
      3.2.7. управління благодійними ендавментами;
   3.2.8. проведення благодійних аукціонів, не грошових лотерей, конкурсів та інших благодійних заходів, що не заборонені законом.
   3.2.9. Закони України можуть визначати додаткові види благодійної діяльності та особливості регулювання певних видів благодійної діяльності.
 3.3. Предметом діяльності Фонду є добровільна безкорислива діяльність, що не передбачає одержання прибутків від цієї діяльності, в інтересах суспільства або окремих категорій осіб відповідно до мети та завдань, визначених цим Статутом та законодавством України.
 3.4. Основними напрямами та завданнями благодійної діяльності Фонду є:
      3.4.1. фінансування та організація приїзду в Україну Пайлота Бабаджі;
      3.4.2. інформаційна та гуманітарна підтримка всіх хто хоче скористатися цілями благодійної діяльності Фонду, що передбачені цим статутом;
     3.4.3. матеріальна підтримка, в разі необхідності, для тих хто її потребує у вигляді безкоштовно харчування та інших життєво необхідних елементарних людських потреб на період реалізації цілей Фонду, а саме: приїзду і перебуванню в Україні Пайлота Баби;
      3.4.4. організація та проведення благодійних акцій та заходів пов’язаних з приїздом Пайлота Баби;
      3.4.5. розвиток і вдосконалення фізичних, психічних та духовних якостей людини;
      3.4.6. пропаганда здорового способу життя, ідей загальнолюдських цінностей, ідеалів добра, милосердя й добродійності;
      3.4.7. співпраця з інституціями зарубіжних країн з метою реалізації завдань Фонду;
      3.4.8. залучення матеріальних коштів від фізичних та юридичних осіб, іноземних громадян та громадян України, державних та недержавних установ, інших фондів, міжнародних організацій тощо для реалізації завдань та цілей Фонду.
 3.5. Для виконання статутних завдань, з метою здійснення благодійної діяльності та відповідно до сфер діяльності, Фонд, в встановленому законом порядку, має право:
    3.5.1. популяризувати діяльність Фонду шляхом поширення інформації та пропагуванням цілей для залучення благодійних коштів а також для розширення географії діяльності Фонду;
      3.5.2. залучати в установленому порядку кошти для виконання статутних завдань;
      3.5.3. самостійно вирішувати питання про використання цільових пожертвувань, що подаються благодійниками на реалізацію благодійної програми згідно цілям та завданням Фонду;
      3.5.4. співпрацювати з державними і недержавними організаціями та іншими благодійними організаціями, об'єднаннями, що можуть сприяти виконанню статутних завдань Фонду;
    3.5.5. надавати фінансову допомогу членам Фонду та іншим волонтерам в оплаті відряджень для реалізації основної цілі діяльності Фонду;
      3.5.6. матеріально підтримувати роботу волонтерів, що беруть участь в організації приїзду в Україну Пайлота Баби;
      3.5.7. самостійно визначати форми, об’єкти, суб’єкти та обсяги благодійної допомоги;
      3.5.8. обмінюватися інформацією та спеціалістами з відповідними організаціями зарубіжних країн;
   3.5.9. набувати, мати у власності, надавати у безоплатне користування рухоме та нерухоме майно відповідно до чинного законодавства;
    3.5.10. організовувати збір благодійних пожертвувань та внесків шляхом проведення благодійних заходів, лотерей, аукціонів, інших масових заходів з метою використання отриманих пожертв та внесків виключно на благодійні цілі;
     3.5.11. відкривати рахунки (в національній та іноземній валютах) в установах банків;
     3.5.12. мати власну символіку;
     3.5.13. популяризувати своє ім'я (назву), символіку.
     3.5.14. здійснювати господарську діяльність без мети одержання прибутку, що сприяє досягненню статутних цілей Фонду;
   3.5.15. створювати відокремлені підрозділи, бути засновником та учасником інших благодійних організацій, а також спілок, асоціацій, інших добровільних об’єднань, здійснювати спільну благодійну діяльність, а також мати інші права згідно із законом.

4. ЗАСНОВНИКИ ТА УЧАСНИКИ ФОНДУ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ
 4.1. Засновниками Фонду є:
     4.1.1. Громадянка України Олександра Олександрівна Куліш.
 4.2. Засновники фонду є його учасниками. Фонд може мати, крім засновників, інших учасників, що вступили до їх складу в порядку, встановленому Статутом Фонду.
 4.3. Учасниками Фонду можуть бути громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, які досягли 18 років, а також юридичні особи незалежно від форм власності, які підтримують мету та завдання Фонду і беруть участь у їх реалізації. Учасників Фонду, які є юридичними особами у стосунках із Фондом та в органах Фонду представляють їх уповноважені особи, що діють на підставі доручення.
 4.4. Органи державної влади і органи місцевого самоврядування, а також державні і комунальні підприємства, установи, організації України, що фінансуються з бюджету, не можуть бути засновниками та учасниками Фонду.
 4.5. Учасники Фонду мають рівні права.
 4.6. Участь у Фонді є добровільною.
 4.7. Прийняття в учасники Фонду здійснюється Загальними зборами Фонду за умови:
      4.7.1. визнання положень установчих документів Фонду;
      4.7.2. визнання мети, діяльності та завдань Фонду;
      4.7.3. сприяння діяльності Фонду.
 4.8. Прийняття в учасники Фонду та вихід з Фонду здійснюється Директором на підставі заяви. Прийняття в учасники Фонду та вихід з Фонду юридичної особи здійснюється Директором Фонду на підставі заяви керівника та рішення її вищого керівного органу про вступ/вихід до/зі складу учасників Фонду та з подальшим погодженням Загальних зборів Фонду.
 4.9. Учасники Фонду мають право:
      4.9.1. брати участь у всіх заходах, що здійснюються Фондом;
      4.9.2. вносити пропозиції до всіх органів Фонду з питань, пов’язаних з його діяльністю;
      4.9.3. обирати та бути обраними до всіх органів управління Фонду;
      4.9.4. отримувати інформацію про діяльність Фонду з питань використання внесених ними коштів і матеріальних цінностей;
      4.9.5. користуватись послугами та пільгами, які може надавати Фонд;
      4.9.6. звертатись у керівні органи Фонду для отримання фінансової та іншої допомоги для здійснення благодійних проектів;
      4.9.7. вільно вступати до Фонду і виходити з нього.
 4.10. Учасники Фонду зобов’язані:
      4.10.1. сприяти виконанню мети та завдань Фонду;
      4.10.2. дотримуватись вимог Статуту та інших документів Фонду, рішень органів управління Фонду;
      4.10.3. брати активну участь у діяльності Фонду.
 4.11. Участь в Фонді припиняється:
      4.11.1. у разі виключення зі складу учасників Фонду;
      4.11.2. у разі добровільного виходу зі складу учасників Фонду;
      4.11.3. в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.
 4.12. Особа може бути виключена зі складу учасників Фонду у разі:
    4.12.1. порушення учасником Фонду Статуту або вчинення дій, що завдають шкоди Фонду чи суперечать рішенням органів управління Фонду;
      4.12.2. вчинення нею дій, які шкодять репутації або інтересам Фонду;
      4.12.3. вчинення нею дій, які шкодять фінансовому стану Фонду;
      4.12.4. систематичного невиконання своїх обов’язків.
 4.13. Виключення особи зі складу учасників Фонду здійснюється за рішенням Загальних зборів учасників Фонду. Питання про виключення вирішується відкритим голосуванням. Рішення є остаточним. Про прийняте рішення обов’язково повідомляється особа, у відношенні до якої прийнято таке рішення.

5. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ТА ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ МАЙНА І КОШТІВ ФОНДУ
 5.1. Фонд може мати у власності рухоме та нерухоме майно, матеріальні та нематеріальні активи, грошові кошти та інше майно, що набуте на законних підставах.
 5.2. Фонд здійснює володіння, користування та розпорядження належним йому майном у відповідності зі своїми статутними цілями та завданнями, а також за цільовим призначенням майна.
 5.3. Джерелами формування майна та коштів Фонду є:
     5.3.1. добровільні пожертвування громадян України та іноземних громадян, спонсорська та благодійна допомога юридичних та фізичних осіб;
    5.3.2. благодійні внески та пожертвування, у тому числі благодійні гранти, що надані фізичними та юридичними особами в грошовій (готівковій та безготівковій формах) та в натуральній формі;
    5.3.3. надходження від проведення благодійних акцій по збору благодійних пожертвувань, благодійних масових заходів – лекцій, виставок, спортивних та інших заходів, благодійних лотерей та благодійних аукціонів по реалізації майна та пожертвувань, що надійшли від благодійників;
      5.3.4. надходження від публічного збору благодійних пожертв;
      5.3.5. надходження від меценатської діяльності;
      5.3.6. дотації або субсидії, отримані із державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги;
      5.3.7. інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.
 5.4. Джерелом формування майна та коштів Фонду не можуть бути кредити.
 5.5. Майно та кошти Фонду не можуть бути предметом застави.
 5.6. Майно та кошти Фонду використовуються виключно для фінансування видатків на утримання самого Фонду, реалізації його мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених цим Статутом.
 5.7. Доходи та прибутки (їх частина), отримані від діяльності Фонду, не підлягають розподілу між Учасниками (Засновниками), членами органів управління, працівниками та іншими пов’язаними особами Фонду, окрім оплати їхньої праці.
 5.8. Розмір адміністративних витрат Фонду не може перевищувати 20 відсотків доходу цієї організації у поточному році.
 5.9. Витрати, пов'язані з управлінням благодійними ендавментами, включаються до адміністративних витрат Фонду, якщо інше не встановлено законом або правочином між благодійною організацією та благодійником.

6. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ФОНДУ
 6.1. Органами управління Фонду є:
      6.1.1. Загальні збори – вищий колегіальний орган управління;
      6.1.2. Директор – виконавчий орган;
      6.1.3. Наглядова рада – розпорядчий та контролюючий орган.
 6.2. Вищим статутним колегіальним органом управління Фонду є Загальні збори учасників Фонду (далі – Загальні збори). У зборах можуть брати участь всі учасники Фонду.
 6.3. Загальні збори обирають з числа своїх учасників Голову зборів. Голова організовує ведення засідань та протоколів Загальних зборів, підписує документи, що прийняті на Загальних зборах.
 6.4. Чергові Загальні збори скликаються Директором не рідше одного разу на рік. Позачергові Загальні збори скликаються у разі необхідності на вимогу Директора або будь-кого з членів Наглядової ради Фонду, або не менше 1/3 учасників Фонду.
 6.5. Загальні збори можуть приймати будь-яке рішення з питань, що відносяться до діяльності Фонду.
 6.6. До компетенції Загальних зборів відносяться наступні питання:
      6.6.1. затвердження основних напрямів статутної діяльності Фонду:
      6.6.2. затвердження внесення змін до Статуту та доповнень до нього;
    6.6.3. обрання Директора та Наглядової Ради Фонду та припинення їх повноважень, затвердження положень про діяльність цих органів;
      6.6.4. затвердження благодійних програм Фонду;
   6.6.5. затвердження звітів Директора, Голови Наглядової ради про результати діяльності Фонду за період між Загальними зборами та про використання коштів;
      6.6.6. прийняття рішення про ліквідацію та реорганізацію Фонду;
      6.6.7. вирішення інших найважливіших питань діяльності Фонду.
 6.7. Загальні збори своїм рішення можуть делегувати Директору Фонду або Наглядовій раді свої повноваження щодо вирішення питань, що віднесені цим Статутом до їх компетенції, за винятком питань, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів відповідно до чинного законодавства.
 6.8. Загальні збори вважаються правомочними, якщо на них присутні більше ніж половина учасників Фонду.
 6.9. Рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від присутніх на Загальних зборах учасників Фонду, за виключенням затвердження змін та доповнень до Статуту Фонду, відчуження майна Фонду, що становить 50 і більше % майна Фонду та прийняття рішення про реорганізацію або ліквідацію Фонду, які мають бути схвалені 3/4 від присутніх на Загальних зборах учасників Фонду. У випадку, коли при вирішенні будь-якого питання голоси присутніх учасників розділилися порівну, голос Голови Загальних зборів є вирішальним. Рішення Загальних зборів оформлюється протоколом, що підписується Головою зборів та обраним секретарем і скріплюється печаткою Фонду.
 6.10. У разі наявності у Фонді одного учасника, який є Засновником Фонду, рішення, що належать до компетенції Загальних зборів, приймаються таким Засновником одноосібно та оформлюється рішенням Засновника.
 6.11. Виконавчим органом Фонду є Директор, який здійснює виконання рішень Загальних зборів.
6.12. Директор може призначатися Загальними зборами або рішенням Засновника у разі відсутності Загальних зборів. Повноваження Директора можуть бути достроково припинені за рішенням Загальних зборів.
 6.13. Директор Фонду вирішує наступні питання:
      6.13.1. забезпечує виконання рішень Загальних зборів;
      6.13.2. вживає заходи з реалізації затверджених благодійних програм Фонду;
      6.13.3. визначає внутрішню організаційну структуру Фонду;
      6.13.4. звітує перед Загальними зборами з питань своєї діяльності;
      6.13.5. приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів;
      6.13.6. затверджує щорічний кошторис Фонду;
      6.13.7. затверджує ескізи зразків печатки та штампів, символіки та іншої атрибутики Фонду;
      6.13.8. погоджує та подає на розгляд Загальних зборів проекти благодійних програм;
      6.13.9. вирішує інші питання за дорученням Загальних зборів.
 6.14. Директор здійснює управління майном та коштами Фонду відповідно до рішень Загальних зборів та цього Статуту. Він вирішує всі питання, що пов’язані з діяльністю Фонду, за винятком тих, що віднесені цим Статутом до компетенції інших органів управління Фондом.
 6.15. Директор відкриває рахунки в установах банків.
 6.16. Директор приймає на роботу та звільняє з посади штатних працівників Фонду, затверджує штатний розклад, видає накази, розпорядження, інструкції з питань, що віднесені до його компетенції.
 6.17. Директор без доручення представляє інтереси Фонду в органах державної влади та управліннях, підприємствах, організаціях, установах, судових органах, перед іншими юридичними та фізичними особами, укладає угоди від імені Фонду. Директор має право першого підпису на будь-яких офіційних документах Фонду.
 6.18. Наглядова рада може бути створена рішенням Загальних зборів учасників Фонду.
 6.19. У випадку, якщо кількість учасників Фонду не перевищує 10 (десяти) осіб, Наглядова рада може не створюватися.
 6.20. Наглядова рада здійснює розпорядчі та контролюючі функції у Фонді.
 6.21. Строк повноважень, кількісний та персональний склад Наглядової ради визначається Загальними зборами Фонду.
 6.22. Директор не може входити до складу Наглядової ради.
 6.23. Засідання Наглядової ради проводяться не рідше одного разу на квартал. Позачергові засідання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради.
 6.24. Відповідальність за належне повідомлення членів Наглядової ради про проведення позачергового засідання несе Голова Наглядової ради.
 6.25. Наглядова рада Фонду:
      6.25.1. здійснює контроль та регулювання діяльності Директора Фонду;
      6.25.2. здійснює контроль за цільовим використанням коштів і майна Фонду;
      6.25.3. проводить ревізії фінансової діяльності Фонду;
      6.25.4. подає на затвердження Загальним зборам річний звіт про свою діяльність;
      6.25.5. здійснює попередній розгляд річних звітів, балансів та висновків Фонду;
      6.25.6. проводить аналіз дій Директора Фонду щодо управління Фондом;
    6.25.7. здійснює організацію проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансової діяльності Фонду та інших юридичних осіб, утворених за рішенням Загальних зборів Фонду;
      6.25.8. затверджує внутрішні нормативні документи Фонду;
      6.25.9. виступає з ініціативою проведення позачергових Загальних зборів Фонду;
      6.25.10. вирішує інші питання діяльності Фонду в межах повноважень, наданих їй Зборами.
 6.26. Наглядова рада уповноважена приймати рішення, якщо в її засіданні беруть участь більше половини її членів. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів присутніх та оформлюються відповідними протоколами. Принцип голосування: один член Наглядової ради – один голос.
 6.27. Наглядову раду очолює Голова Наглядової ради, який обирається Загальними зборами Фонду.
 6.28. Голова Наглядової ради:
      6.28.1. керує роботою Наглядової ради;
      6.28.2. скликає засідання Наглядової ради;
      6.28.3. головує на засіданнях Наглядової ради;
      6.28.4. керує підготовкою матеріалів і проектів рішень для обговорення на засіданнях Наглядової ради;
      6.28.5. вносить питання для обговорення на засіданнях Наглядової ради.
 6.29. Повноваження будь-кого з членів Наглядової ради або всього органу в цілому можуть бути достроково припинені за рішення Загальних зборів.
 6.30. Наглядова рада перевіряє статутну діяльність Фонду та подає звіти за результатами перевірки Загальним зборам Фонду. Наглядова рада має право перевіряти всю документацію, що має відношення до діяльності Фонду, зокрема до розпорядження його майном та коштами.
 6.31. Наглядова рада з дозволу Загальних зборів може залучати до своєї роботи незалежних експертів.

7. ПОРЯДОК ОБЛІКУ, ЗВІТНОСТІ ТА КОНТРОЛЮ
 7.1. Фонд веде оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструється в органах державної податкової інспекції як неприбуткова організація та вносить до бюджету платежі, у порядку та розмірах, передбачених законодавством України. Директор та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за достовірність бухгалтерського обліку та звітності Фонду.
 7.2. Фонд обліковує на окремих банківських рахунках кошти для господарської та благодійної діяльності як у національній, так і в іноземній валюті.
 7.3. Фінансова діяльність Фонду здійснюється відповідно до вимог законодавства України. Фінансова діяльність Фонду спрямована на благодійництво, не розглядається як підприємницька або інша прибуткова діяльність.
 7.4. Фонд періодично, але не рідше одного разу на рік, оприлюднює звіти про джерела залучення коштів (майна) для здійснення благодійної діяльності та про напрями їх використання. Фонд користується самостійністю у питаннях прийняття господарських рішень, визначення умов оплати праці, якщо є така необхідність, працівників Фонду, використання власних фінансових та матеріальних ресурсів відповідно до вимог законодавства.

8. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ФОНДУ
 8.1. Зміни і доповнення до Статуту Фонду, що не суперечать законодавству України, можуть бути внесені за рішенням Загальних зборів у порядку, встановленому цим Статутом, і набирають сили з дати їх державної реєстрації.
 8.2. Статут Фонду, а також зміни до нього викладаються письмово, прошиваються, пронумеровуються та підписуються всіма засновниками (учасниками) або уповноваженими особами згідно з чинним законодавством України.

9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДУ
 9.1. Фонд припиняє свою діяльність шляхом реорганізації або ліквідації.
 9.2. Реорганізація Фонду здійснюється за рішенням Загальних зборів. У разі реорганізації усі права та обов'язки Фонду переходять до його правонаступника. Фонд не може бути реорганізований у юридичну особу, метою діяльності якої є одержання прибутку.
 9.3. Ліквідація Фонду здійснюється за рішення Загальних зборів або за рішення суду у випадках, передбачених чинним законодавством України.
 9.4. Після припинення Фонду його кошти та майно не можуть бути розподілені між учасниками Фонду. У разі припинення Фонду всі його активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або передаються в державний бюджет України згідно вимогам Податкового кодексу щодо оподаткування неприбуткових організацій.

Читати далі